DE SALON

ROOS Pedicure is een kleine en sfeervolle salon in het centrum van Ulft.
Sinds maart 2018 heb ik hier met veel zorg en aandacht mijn salon gevestigd.
U kunt bij mij terecht voor diverse pedicure behandelingen.

Voetverzorging is niet alleen zeer belangrijk, het voelt ook heerlijk aan en het ziet er verzorgd uit.

Ervaar het zelf...

Liefs,

Rozanne Siebelink
 

Volg mij op social media door op het bovenstaande icoontje te drukken.
 

 

Wilt u een afspraak maken of 
heeft u een vraag?

Bel mij gerust en ik help u graag verder.

ROOS Pedicure
06 30 399 242

SCHAAM JIJ JE VOOR JE VOETEN?

Veel mensen schamen zich voor hun voeten. En dat is best gek, want jouw voeten zijn uniek, ze werken hard en hebben veel te verduren.

Zorg dat je voeten gezond en verzorgd zijn, door ze regelmatig te laten behandelen.

Want jij en je voeten verdienen het om te stralen!
 

PRODUCTEN

Samenwerkende Pedicures

Samenwerkende Pedicures is een serie voetverzorgingsproducten
die uitsluitend verkrijgbaar zijn via de pedicure.
De producten bieden stuk voor stuk een oplossing voor veel voorkomende problemen.Oil 'n More

De Oil 'n More Milde Formule bestaat uit natuurlijke essentiële oliën en Manuka-honing.
Deze verzorgende formule herstelt de huid en voorkomt dat deze droog wordt.
Ook worden de nagels verzorgd en zien er mooier uit.CND Shellac

Deze speciale lak blijft tot wel 4 weken mooi op uw teennagels.
 

TARIEVEN

Voetzorg behandelingen


Pedicurebehandeling
Een pedicurebehandeling bestaat o.a. uit het knippen van de nagels, opfrissen van de nagelomgeving, overtollig eelt, kloven en/of likdoorn(s) verwijderen.
De behandeling kan worden afgesloten met een heerlijke voetverzorgingcrème.  

€36,00

Kleine pedicurebehandeling
Bijvoorbeeld alleen nagels knippen. Of het behandelen van een los voetprobleem, zoals een likdoorn.
€22,00


Cosmetische behandelingen

Voetscrub
Scrubben van de voeten als afsluiting van de pedicurebehandeling.
€2,00

Gellak aanbrengen
€22,00

Gellak aanbrengen (french pedicure)
€28,00

Gellak verwijderen
€5,00
 

*Afspraken annuleren kan kosteloos tot 24 uur voor aanvang van de behandeling.

Dit kan alleen telefonisch, niet via WhatsApp of e-mail.

Bij niet of te laat annuleren van uw afspraak, ben ik genoodzaakt om de geplande behandeling in rekening te brengen.
Voor het inplannen van uw afspraak maak ik tijd vrij.
Als er op zeer korte termijn wordt afgezegd dan kan ik deze tijd niet meer inplannen.
Ik ga er vanuit dat u hier begrip voor heeft.

Contact

Rozanne Siebelink

Deken Nijkampstraat 11
7071 BN Ulft
 

Privacy Policy (AVG)

ROOS Pedicure hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. ROOS Pedicure houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als ROOS Pedicure zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten en leveranciers
Persoonsgegevens van klanten en leveranciers worden door ROOS Pedicure verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Administratieve doeleinde;
- Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ROOS Pedicure persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- (zakelijk) Telefoonnummer;
- (zakelijk) E-mailadres;
- Geslacht
- Gegevens omtrent uw gezondheid voor behandeling van uw voeten.
(bijvoorbeeld (huid)allergieën)

Uw persoonsgegevens worden door ROOS Pedicure opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft verstrekken wij niet aan derde partijen.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
ROOS pedicure bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

- Alle personen die namens ROOS Pedicure van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan de geheimhouding daarvan;
- We hanteren een gebruiksnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
ROOS Pedicure
Deken Nijkampstraat 11
7071 BN Ulft
06 30 399 242
roospedicuresalon@gmail.com

Versie 4.0 04-2024

ROOS Pedicure @2024